En arbetsterapeut på Södermalms Kiropraktor & Rehabklinik arbetar med rehabilitering av människor utifrån deras egna behov. Arbetsterapeuten bedömer hur personer med nedsatt förmåga, t ex på grund av skada eller sjukdom, har förutsättningar att utföra dagliga aktiviteter. Arbetsterapins mål är att tillsammans med klienten utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteterna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden.

Arbetsterapeuterna erbjuder funktionsträning av arm och hand, ortosbehandling, hjälpmedelsutprovning och förskrivning, ADL-bedömning / träning, hemrehabilitering, bedömning/intygsskrivning vid bostadsanpassning samt diagnosrelaterade grupper. Vi erbjuder även gruppbehandling av patienter med artros. Södermalms Kiropraktor och Rehabklinik       Åsögatan 89     118 29 Stockholm       Tel: 08-644 08 00

www.kirorehabklinik.se