Tillbaka 


Här kan Du läsa mer om IBS-gruppen.

1. Vad är IBS?

 • Irritabel tarm, colon irritabile eller IBS (engelska: Irritable Bowel Syndrome, ´orolig tarm-syndrom´) är en av världens vanligaste sjukdomar som kan ge förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor. Den är vanligare hos kvinnor. vid psykisk stress kan sjukdomen förvärras, likaså kan viss mat försämra tillståndet. Det är dock bara en liten del som söker hjälp för problemen och får en diagnos.

 • IBS har gått under många namn genom tiderna, såsom colon irritabile, tjocktarmskatarr och funktionella tarmbesvär/tarmsjukdom.
  Det handlar om en funktionell störning och kan alltså inte detekteras genom tester, till exempel blodprov.

I gruppen kommer vi att gå igenom en ny kostbehandling (kallad FODMAP) som visat sig vara mycket effektiv vid IBS (irritabel tarm med och utan diarré) och liknande besvär.  Vi kommer även att prata om stressfysiologi eftersom psykisk stress är huvudorsaken till IBS-besvären.


Känner Du igen symptomen?

Rom-II-kriterierna

Den drabbade ska uppfylla följande för att kunna diagnostiseras med IBS:

 • Minst tre månaders kontinuerliga eller återkommande besvär av buksmärtor eller obehag som lindras vid defekation (dvs avföring) och/eller är förenade med en ändrad avföringsfrekvens och/eller med en förändrad avföringskonsistens och förenat med två eller fler av följande symptom:
  • Ändrad avföringsfrekvens (mindre äb tre per vecka eller mer än tre per dag)
  • Ändrad avföringsform och konsistens (hård, pelletformad eller lös avföring)
  • Tömningssvårigheter, imperativa trängningar eller känsla av ofullständig tarmtömning
  • Slem i avföringen
  • Uppkördhet eller upplåshet i buken


Södermalms Kiropraktor och Rehabklinik       Åsögatan 89     118 29 Stockholm       Tel: 08-644 08 00

www.kirorehabklinik.se